Služby

 • Návrh a realizácia širokopásmovyýh spojov v licencovanom a nelicencovanom pásme
 • Návrh na optimalizácia rádiovej siete
 • Koordinovanie frekvencií
 • Prihlásenie na TU
 • Servis a dohľad nad pripojenými zariadeniami
 • Pripojenie na Internet
 • IP rozsahy pre klienta
 • Riešenie poslednej míle pripojenia
 • Prenájom technológie
 • Pripojanie priemyselných parkov
 • Pripojenie miest a obcí
 • Obnova a modernizácia mestských a obecných sietí - optických a koaxiálnych sietí
 • Pripájanie podnikov, ktoré vyžadujú individuálny prístup
 • VOIP - vlastné telefónne čísla s prepojom na verejnú metalickú telekomunikačnú sieť vrátane mobilných operátorov
 • IPTV - komplexné riešenia digitálnej televízie na kľúč podľa požiadaviek klienta
 • Pripojovanie koncových zákazníkov, malých a stredných firiem a domácností s vyšším štandardom
Služby