Riešenia

Spoločnosť ARPA s.r.o. sa podieľa

INTERNET

 • pripájanie priemyselných parkov a zahraničných spoločností vyžadujúci individuálny prístup
 • pripájanie a tvorba dátovej infraštruktúry v obciach
 • pripájanie ISP a riešenie na kľúč
 • tvorba veľkokapacitných dátovych prepojov pre ISP
 • Voice over IP ( VoIP )
 • digitálna televízia ( IPTV )

Rádia - WiFi prepoje

( licencované a nelicencované rádiové spoje )

 • návrh a realizácia nízkokapacitných a veľkokapacitných dátových mostov
 • zastupovanie a vybavovanie žiadostí na RÚ a celkových riešení na kľúč
 • výstavba stožiarov a príprava dokumentacií
 • komplexné riešenie dátovej infraštruktúry

Iné služby

 • inštalácie kabeláže ( metalickej aj optickej )
 • služby v oblasti návrhu sietí
 • podpora výstavby a pokrytia bielych miest - projekty pre obce,
 • krátkodobé a dlhodobé pripojenie internetu pre státne podniky, obce, mestá a regióny
Riešenia